Batam, 29 Juli 2019

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ‘Azza wa jalla. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Amma ba’du.

Setelah pelaksanaan Charakter Building dilaksanakan di SMP-SMA IT Imam Syafi’i yang berlangsung pada tanggal 15-26 Juli 2019 usai, kegiatan diakhiri dengan hias kelas oleh peserta didik dan dipandu oleh walikelas masing-masing. Maka pada tanggal 27 Juli 2019 dilaksanakan penilai kelas oleh team penilai yang berasal dari temen-temen kurikulum dan rekan guru senior independen yang tidak menjabat sebagai walikelas. Diantaranya Pak Syahrianda, Ust Asrul, Bu Halimatussa’diyah dan Bu Dhini.

Agar penilaian fair, maka team di change. Guru ikhwan menilai hasil peserta didik akhwat dan begitu sebaliknya. Selain itu metode dan instrumen penilaian disamakan. Mulai dari kebersihan kelas, kerapian, kelengkapan administrasi kelas, tata ruang, slogan kelas, kata-kata motivasi, 5S, 5K dan 10B dan lain sebagainya.

Alhasil, keluarlah beberapa kelas terbaik. Untuk kelas SMP maupun SMA; ikhwan dan akhwat.

Berikut pemenang juara kelas dari SMP :

Kelas Ikhwan :

KELAS POINT PERINGKAT
VIII AS-SYA’BI 196 1
VIII HASAN AL BASHRI 181 2
VII ABU HANIFAH 177 3

Adapun dari kelas akhwat adalah sebagai berikut :

KELAS POINT PERINGKAT
IX NAFISAH 179 1
VIII HAFSHOH 173 2
VII UMMU DARDA 172 3

Adapun untuk level SMA adalah sebagai berikut :

KELAS POINT PERINGKAT
XII AL FATIH 206 1
X JUWAIRIYAH 194 1
XI FATIMAH 193 2
XI UMAR 182 2
XII KARIMAH 178 3
X HARUN AL RASYID 143 3

Selamat kami ucapkan kepada walikelas dan peserta didik yang terpilih sebagai kelas terbaik. Semoga prestasi ini terus ditingkatkan untuk masa mendatang