Batam, 3 Agustus 2019

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ‘Azza wa jalla. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Amma ba’du

2 (dua) minggu sudah kegiatan character building diadakan di SMP-SMA IT Imam Syafi'i. Dalam masa-masa tersebut siswa dibekali dengan berbagai macam disiplin ilmu, terutama yang berkaitan dengan akhlak, kedisiplinan sekolah, profil sekolah, ibadah praktis, tajwid Al Quran, dan yang kalah penting 5S, 5K dan 10B.

Diakhir kegiatan ini, diadakanlah penilaian hias kelas. Ini untuk memupuk kerjasama, solidaritas, kerja team, kepemimpinan, ide dan pendapat, sosial, kebersihan, kerapian, bertanggung jawab, keikhlasan dan nilai luhur lainnya.

Alhasil, berbagai macam kerajinan dan kreativitas ditampakkan oleh siswa diawal tahun. Ada kelas yang bernuansa arab; tulisanya dominan berbahasa arab. Ada juga yang bernuansa tutup botol;kerajinan dan hiasan kelasnya berasal dari tutup botol. Bahkan ada juga yang bernuansa literasi dari kerajinan kayu; dekorasinya berasal dari kayu/papan. Masyaa Allah

Jazakumullahu buat para pendidik yang telah mendedikasikan dirinya untuk membina anak kaum muslimin. Semoga ini menjadi amal jariyah dengan ganjaran yang tak terputus

Berikut videonya :

Berikut gelerynya. Sila geser dari kanan ke kiri :