Batam, 8 Oktober 2019

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah ‘Azza wa jalla. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallahu ‘alaihi wasallam. Amma ba’du.

Kerjasama dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta didik antara komite sekolah dengan lembaga pendidikan SMP-SMA IT Imam Syafi’i terus meningkat. Kali ini dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana sekolah berupa perangkat komputer sebanyak 13 unit sebagai persiapan pelaksanaan UNBK yang akan berlangsung pada tahun 2020 nanti dengan total bantuan senilai Rp. 17.180.000,-

Selain untuk persiapan UNBK, komputer ini juga akan digunakan sebagai media belajar siswa pada matapelajaran informatika.

Ini bukan kali pertama komite sekolah ikut berperan dalam meningkatkan sarana prasarana sekolah.

Pada tahun 2015, komite sekolah juga menghibahkan sebanyak 16 set meja Lab. Komputer; yang sekarang digunakan, ditambah dengan 6 set komputer. Juga pada tahun 2014, komite sekolah menghibahkan 2 buah AC, rak buku, kamus Arab-Indo dan buku bacaan untuk perpustakaan sekolah. Masyaa Allah.

Jazakumullahu khairan kepada segenap orantua/walimurid dan komite sekolah yang telah membantu terlaksananya proses pendidikan dengan baik. Semoga ini menjadi amal jariyah buat bapak/ibu semua. Amien